ï»? ž®è¯´æŽ’行榜_2014完结ž®è¯´æŽ’行榜_½W”趣½H?/title> <link rel="stylesheet" href="http://www.kbkajf.live/images/style.css" /> <script type="text/javascript" src="https://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.kbkajf.live/scripts/header.js"></script> <script type="text/javascript"> function ChangeDateTab(a,b) { for(c=1;c<=4;c++){ $('#tb' + a + '-' + c).hide(); $('#tbc'+ a + '-' + c).removeClass('ck1'); $('#tbc'+ a + '-' + c).addClass('ck2'); } $('#tb' + a + '-' + b).show(); $('#tbc'+ a + '-' + b).removeClass('ck2'); $('#tbc'+ a + '-' + b).addClass('ck1'); } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <script>login();</script> <div class="header"> <div class="header_logo"> <a href="http://www.kbkajf.live/">½W”趣½H?/a> </div> <script>panel();</script> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://www.kbkajf.live/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.kbkajf.live/modules/article/bookcase.php">我的书架</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/xuanhuanxiaoshuo/">玄å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/xiuzhenxiaoshuo/">修真ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/dushixiaoshuo/">都市ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/lishixiaoshuo/">历史ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/wangyouxiaoshuo/">¾|‘游ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/kehuanxiaoshuo/">¿U‘å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/paihangbang/">排行榜单</a></li> <li><a href="http://www.kbkajf.live/wanbenxiaoshuo/" target="_blank">完本ž®è¯´</a></li> </ul> </div> <div id="main"> <div style="height:10px"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸€ä¸?--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="rTD_L"/> </td> <td class="rTB" align="middle"> <span class="btitle">玄å‰ò™ì”法ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="rTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="rTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc1-1" onclick="ChangeDateTab('1','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc1-2" onclick="ChangeDateTab('1','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc1-3" onclick="ChangeDateTab('1','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb1-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/bqw59758/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/bqw53462/" title="臛_°Šé‡ç”Ÿ" target="_blank">臛_°Šé‡ç”Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw36296/" title="从地球开始变å¼? target="_blank">从地球开始变å¼?/a></li> <li><a href="/bqw3207/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><a href="/bqw23439/" title="紫荆ä»? target="_blank">紫荆ä»?/a></li> <li><a href="/bqw50782/" title="圣墟" target="_blank">圣墟</a></li> <li><a href="/bqw7110/" title="逆天邪神" target="_blank">逆天邪神</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw51059/" title="天道图书é¦? target="_blank">天道图书é¦?/a></li> <li><a href="/bqw44797/" title="¾lä»£¼œžä¸»" target="_blank">¾lä»£¼œžä¸»</a></li> <li><a href="/bqw63173/" title="遮天¼œžçš‡" target="_blank">遮天¼œžçš‡</a></li> <li><a href="/bqw3892/" title="¾lä¸–战魂" target="_blank">¾lä¸–战魂</a></li> <li><a href="/bqw5123/" title="武破九荒" target="_blank">武破九荒</a></li> <li><a href="/bqw62590/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/bqw551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/bqw51291/" title="太古龙象诀" target="_blank">太古龙象诀</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw62590/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/bqw3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/bqw59758/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/bqw7110/" title="逆天邪神" target="_blank">逆天邪神</a></li> <li><a href="/bqw65161/" title="斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´" target="_blank">斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw63069/" title="诡秘之主" target="_blank">诡秘之主</a></li> <li><a href="/bqw1259/" title="七界武神" target="_blank">七界武神</a></li> <li><a href="/bqw1874/" title="不死战神" target="_blank">不死战神</a></li> <li><a href="/bqw1896/" title="灭世武修" target="_blank">灭世武修</a></li> <li><a href="/bqw40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/bqw893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/bqw51059/" title="天道图书é¦? target="_blank">天道图书é¦?/a></li> <li><a href="/bqw63173/" title="遮天¼œžçš‡" target="_blank">遮天¼œžçš‡</a></li> <li><a href="/bqw56290/" title="剑来" target="_blank">剑来</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw62590/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/bqw59758/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/bqw3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/bqw7110/" title="逆天邪神" target="_blank">逆天邪神</a></li> <li><a href="/bqw1259/" title="七界武神" target="_blank">七界武神</a></li> <li><a href="/bqw65161/" title="斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´" target="_blank">斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´</a></li> <li><a href="/bqw63069/" title="诡秘之主" target="_blank">诡秘之主</a></li> <li><a href="/bqw1874/" title="不死战神" target="_blank">不死战神</a></li> <li><a href="/bqw53462/" title="臛_°Šé‡ç”Ÿ" target="_blank">臛_°Šé‡ç”Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw1896/" title="灭世武修" target="_blank">灭世武修</a></li> <li><a href="/bqw40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw51059/" title="天道图书é¦? target="_blank">天道图书é¦?/a></li> <li><a href="/bqw63173/" title="遮天¼œžçš‡" target="_blank">遮天¼œžçš‡</a></li> <li><a href="/bqw54008/" title="不死帝尊" target="_blank">不死帝尊</a></li> </ul> </div> <span><a href="/xuanhuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="bTD_L"/> </td> <td class="bTB" align="middle"> <span class="btitle">武侠修真ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="bTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="bTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc2-1" onclick="ChangeDateTab('2','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc2-2" onclick="ChangeDateTab('2','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc2-3" onclick="ChangeDateTab('2','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb2-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw51832/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/bqw55408/" title="‹zªè’之妖皇逆天" target="_blank">‹zªè’之妖皇逆天</a></li> <li><a href="/bqw43791/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw64339/" title="三生道诀" target="_blank">三生道诀</a></li> <li><a href="/bqw5027/" title="二青" target="_blank">二青</a></li> <li><a href="/bqw2964/" title="九真九阳" target="_blank">九真九阳</a></li> <li><a href="/bqw42664/" title="‹zªè’之太一证道è·? target="_blank">‹zªè’之太一证道è·?/a></li> <li><a href="/bqw63876/" title="我修非常é? target="_blank">我修非常é?/a></li> <li><a href="/bqw1446/" title="九仙å›? target="_blank">九仙å›?/a></li> <li><a href="/bqw2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw67150/" title="‹zªè’¼œ–巫烛九阴传" target="_blank">‹zªè’¼œ–巫烛九阴传</a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw57201/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw17248/" title="天神学院" target="_blank">天神学院</a></li> <li><a href="/bqw18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/bqw77999/" title="重生西游之九头虫" target="_blank">重生西游之九头虫</a></li> <li><a href="/bqw63671/" title="三寸人间" target="_blank">三寸人间</a></li> <li><a href="/bqw58929/" title="最强神话帝çš? target="_blank">最强神话帝çš?/a></li> </ul> </div> <div id="tb2-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw2964/" title="九真九阳" target="_blank">九真九阳</a></li> <li><a href="/bqw51832/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw81095/" title="拜见教主大äh" target="_blank">拜见教主大äh</a></li> <li><a href="/bqw34421/" title="一忉|°¸æ? target="_blank">一忉|°¸æ?/a></li> <li><a href="/bqw77999/" title="重生西游之九头虫" target="_blank">重生西游之九头虫</a></li> <li><a href="/bqw64339/" title="三生道诀" target="_blank">三生道诀</a></li> <li><a href="/bqw58929/" title="最强神话帝çš? target="_blank">最强神话帝çš?/a></li> <li><a href="/bqw43791/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw57201/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/bqw2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw23255/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><a href="/bqw17248/" title="天神学院" target="_blank">天神学院</a></li> <li><a href="/bqw18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/bqw80148/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ?/a></li> <li><a href="/bqw5404/" title="盖世仙尊" target="_blank">盖世仙尊</a></li> <li><a href="/bqw70220/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/bqw91227/" title="ž®å¤«ž®å¦»ž®ä»™äº? target="_blank">ž®å¤«ž®å¦»ž®ä»™äº?/a></li> </ul> </div> <div id="tb2-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw2964/" title="九真九阳" target="_blank">九真九阳</a></li> <li><a href="/bqw51832/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw81095/" title="拜见教主大äh" target="_blank">拜见教主大äh</a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw58929/" title="最强神话帝çš? target="_blank">最强神话帝çš?/a></li> <li><a href="/bqw77999/" title="重生西游之九头虫" target="_blank">重生西游之九头虫</a></li> <li><a href="/bqw64339/" title="三生道诀" target="_blank">三生道诀</a></li> <li><a href="/bqw34421/" title="一忉|°¸æ? target="_blank">一忉|°¸æ?/a></li> <li><a href="/bqw17248/" title="天神学院" target="_blank">天神学院</a></li> <li><a href="/bqw23255/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><a href="/bqw80148/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ?/a></li> <li><a href="/bqw1446/" title="九仙å›? target="_blank">九仙å›?/a></li> <li><a href="/bqw57201/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/bqw2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/bqw43791/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw5404/" title="盖世仙尊" target="_blank">盖世仙尊</a></li> <li><a href="/bqw44654/" title="­‘…品ž®å†œæ°? target="_blank">­‘…品ž®å†œæ°?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/wuxiaxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸‰ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">都市­a€æƒ…小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc3-1" onclick="ChangeDateTab('3','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc3-2" onclick="ChangeDateTab('3','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc3-3" onclick="ChangeDateTab('3','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb3-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw10258/" title="å…늎‹ä¼ å¥‡" target="_blank">å…늎‹ä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw63199/" title="¼œžçñ”工业ä¸? target="_blank">¼œžçñ”工业ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw71949/" title="回到地球当神‹‚? target="_blank">回到地球当神‹‚?/a></li> <li><a href="/bqw23878/" title="我只惛_½“一个安静的学霸" target="_blank">我只惛_½“一个安静的学霸</a></li> <li><a href="/bqw39683/" title="极品仙帝在花éƒ? target="_blank">极品仙帝在花éƒ?/a></li> <li><a href="/bqw70456/" title="重生之奶爸医åœ? target="_blank">重生之奶爸医åœ?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw21427/" title="¼œžçñ”奶爸" target="_blank">¼œžçñ”奶爸</a></li> <li><a href="/bqw20388/" title="巨星家族" target="_blank">巨星家族</a></li> <li><a href="/bqw16070/" title="修真ž®ç¥žå†? target="_blank">修真ž®ç¥žå†?/a></li> <li><a href="/bqw70273/" title="山沟里的刉™€ å¸å›? target="_blank">山沟里的刉™€ å¸å›?/a></li> <li><a href="/bqw38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/bqw71981/" title="都市无敌åŒÕdœ£" target="_blank">都市无敌åŒÕdœ£</a></li> <li><a href="/bqw56225/" title="下山è™? target="_blank">下山è™?/a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/bqw70905/" title="前途之é—? target="_blank">前途之é—?/a></li> <li><a href="/bqw3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> </ul> </div> <div id="tb3-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw79529/" title="手术直播é—? target="_blank">手术直播é—?/a></li> <li><a href="/bqw81025/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/bqw80174/" title="ä»?983开å§? target="_blank">ä»?983开å§?/a></li> <li><a href="/bqw3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/bqw70273/" title="山沟里的刉™€ å¸å›? target="_blank">山沟里的刉™€ å¸å›?/a></li> <li><a href="/bqw77173/" title="都市之活了几十亿òq? target="_blank">都市之活了几十亿òq?/a></li> <li><a href="/bqw70456/" title="重生之奶爸医åœ? target="_blank">重生之奶爸医åœ?/a></li> <li><a href="/bqw38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/bqw73222/" title="无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw62282/" title="¼œžçñ”透视" target="_blank">¼œžçñ”透视</a></li> <li><a href="/bqw23878/" title="我只惛_½“一个安静的学霸" target="_blank">我只惛_½“一个安静的学霸</a></li> <li><a href="/bqw42610/" title="ž®å†œæ°‘大明星" target="_blank">ž®å†œæ°‘大明星</a></li> <li><a href="/bqw40020/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><a href="/bqw1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/bqw73371/" title="­‘…çñ”废婿" target="_blank">­‘…çñ”废婿</a></li> </ul> </div> <div id="tb3-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw81025/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/bqw77173/" title="都市之活了几十亿òq? target="_blank">都市之活了几十亿òq?/a></li> <li><a href="/bqw79529/" title="手术直播é—? target="_blank">手术直播é—?/a></li> <li><a href="/bqw3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/bqw70273/" title="山沟里的刉™€ å¸å›? target="_blank">山沟里的刉™€ å¸å›?/a></li> <li><a href="/bqw70456/" title="重生之奶爸医åœ? target="_blank">重生之奶爸医åœ?/a></li> <li><a href="/bqw80174/" title="ä»?983开å§? target="_blank">ä»?983开å§?/a></li> <li><a href="/bqw62282/" title="¼œžçñ”透视" target="_blank">¼œžçñ”透视</a></li> <li><a href="/bqw38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/bqw23878/" title="我只惛_½“一个安静的学霸" target="_blank">我只惛_½“一个安静的学霸</a></li> <li><a href="/bqw81109/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><a href="/bqw59531/" title="垂钓诸天" target="_blank">垂钓诸天</a></li> <li><a href="/bqw40020/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><a href="/bqw73371/" title="­‘…çñ”废婿" target="_blank">­‘…çñ”废婿</a></li> <li><a href="/bqw1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/dushixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å››ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="gTD_L"/> </td> <td class="gTB" align="middle"> <span class="btitle">历史军事ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="gTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="gTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc4-1" onclick="ChangeDateTab('4','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc4-2" onclick="ChangeDateTab('4','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc4-3" onclick="ChangeDateTab('4','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb4-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw70259/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw24454/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw21982/" title="重生在三å›? target="_blank">重生在三å›?/a></li> <li><a href="/bqw34185/" title="¿U¦å" target="_blank">¿U¦å</a></li> <li><a href="/bqw31857/" title="大宋的智æ…? target="_blank">大宋的智æ…?/a></li> <li><a href="/bqw57827/" title="大唐å®? target="_blank">大唐å®?/a></li> <li><a href="/bqw24295/" title="大昏å? target="_blank">大昏å?/a></li> <li><a href="/bqw51825/" title="大魏能臣" target="_blank">大魏能臣</a></li> <li><a href="/bqw21899/" title="重生之铁血战将" target="_blank">重生之铁血战将</a></li> <li><a href="/bqw77319/" title="白马å•æ€¸‰å›? target="_blank">白马å•æ€¸‰å›?/a></li> <li><a href="/bqw63625/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/bqw43139/" title="诗与刀" target="_blank">诗与刀</a></li> <li><a href="/bqw78769/" title="回到古代当匠¼œ? target="_blank">回到古代当匠¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw1269/" title="抗日之特战兵çŽ? target="_blank">抗日之特战兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw24241/" title="嫡谋" target="_blank">嫡谋</a></li> <li><a href="/bqw11639/" title="刘备的日å¸? target="_blank">刘备的日å¸?/a></li> <li><a href="/bqw4007/" title="最强特¿Uå…µä¹‹é¾™åˆ? target="_blank">最强特¿Uå…µä¹‹é¾™åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw117/" title="田园大宋" target="_blank">田园大宋</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw70259/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw31857/" title="大宋的智æ…? target="_blank">大宋的智æ…?/a></li> <li><a href="/bqw806/" title="èŠÞp‘v½Hå‡»é˜? target="_blank">èŠÞp‘v½Hå‡»é˜?/a></li> <li><a href="/bqw21982/" title="重生在三å›? target="_blank">重生在三å›?/a></li> <li><a href="/bqw24241/" title="嫡谋" target="_blank">嫡谋</a></li> <li><a href="/bqw67432/" title="重生之第二帝å›? target="_blank">重生之第二帝å›?/a></li> <li><a href="/bqw11639/" title="刘备的日å¸? target="_blank">刘备的日å¸?/a></li> <li><a href="/bqw78769/" title="回到古代当匠¼œ? target="_blank">回到古代当匠¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw42630/" title="唐朝好地ä¸? target="_blank">唐朝好地ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw58248/" title="兵者äؓçŽ? target="_blank">兵者äؓçŽ?/a></li> <li><a href="/bqw73426/" title="抗日之全能兵çŽ? target="_blank">抗日之全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw51510/" title="天唐锦绣" target="_blank">天唐锦绣</a></li> <li><a href="/bqw80568/" title="北宋振兴æ”ȝ•¥" target="_blank">北宋振兴æ”ȝ•¥</a></li> <li><a href="/bqw77319/" title="白马å•æ€¸‰å›? target="_blank">白马å•æ€¸‰å›?/a></li> <li><a href="/bqw78996/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> <li><a href="/bqw81052/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/bqw56746/" title="开着外挂闯三å›? target="_blank">开着外挂闯三å›?/a></li> <li><a href="/bqw786/" title="大清隐龙" target="_blank">大清隐龙</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw70259/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw31857/" title="大宋的智æ…? target="_blank">大宋的智æ…?/a></li> <li><a href="/bqw806/" title="èŠÞp‘v½Hå‡»é˜? target="_blank">èŠÞp‘v½Hå‡»é˜?/a></li> <li><a href="/bqw21982/" title="重生在三å›? target="_blank">重生在三å›?/a></li> <li><a href="/bqw11639/" title="刘备的日å¸? target="_blank">刘备的日å¸?/a></li> <li><a href="/bqw24241/" title="嫡谋" target="_blank">嫡谋</a></li> <li><a href="/bqw80568/" title="北宋振兴æ”ȝ•¥" target="_blank">北宋振兴æ”ȝ•¥</a></li> <li><a href="/bqw51510/" title="天唐锦绣" target="_blank">天唐锦绣</a></li> <li><a href="/bqw78769/" title="回到古代当匠¼œ? target="_blank">回到古代当匠¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw70257/" title="抗战之兵™ì‚ä¼ è¯? target="_blank">抗战之兵™ì‚ä¼ è¯?/a></li> <li><a href="/bqw73426/" title="抗日之全能兵çŽ? target="_blank">抗日之全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw21899/" title="重生之铁血战将" target="_blank">重生之铁血战将</a></li> <li><a href="/bqw67432/" title="重生之第二帝å›? target="_blank">重生之第二帝å›?/a></li> <li><a href="/bqw56746/" title="开着外挂闯三å›? target="_blank">开着外挂闯三å›?/a></li> <li><a href="/bqw58248/" title="兵者äؓçŽ? target="_blank">兵者äؓçŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81052/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/bqw786/" title="大清隐龙" target="_blank">大清隐龙</a></li> <li><a href="/bqw77319/" title="白马å•æ€¸‰å›? target="_blank">白马å•æ€¸‰å›?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/lishixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒè¡Œå¼€å§?--> <div style="clear:both;"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äº”个!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">¾|‘游竞技ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc5-1" onclick="ChangeDateTab('5','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc5-2" onclick="ChangeDateTab('5','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc5-3" onclick="ChangeDateTab('5','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb5-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw44118/" title="法师¾|? target="_blank">法师¾|?/a></li> <li><a href="/bqw31803/" title="茅山鬼捕" target="_blank">茅山鬼捕</a></li> <li><a href="/bqw63995/" title="黑夜˜q›åŒ–" target="_blank">黑夜˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/bqw5407/" title="无限武者道" target="_blank">无限武者道</a></li> <li><a href="/bqw65628/" title="ž®å…µä¼ å¥‡" target="_blank">ž®å…µä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw20077/" title="道闯乑֝¤" target="_blank">道闯乑֝¤</a></li> <li><a href="/bqw37313/" title="带着星际闯美òq? target="_blank">带着星际闯美òq?/a></li> <li><a href="/bqw79073/" title="我能看见¾léªŒå€? target="_blank">我能看见¾léªŒå€?/a></li> <li><a href="/bqw73912/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/bqw47651/" title="­‘…神建模å¸? target="_blank">­‘…神建模å¸?/a></li> <li><a href="/bqw23529/" title="½I¿è¶Šåæ´¾ä¹‹å­" target="_blank">½I¿è¶Šåæ´¾ä¹‹å­</a></li> <li><a href="/bqw4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/bqw9677/" title="å½Þp§†ä¸–界冒险è®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界冒险è®?/a></li> <li><a href="/bqw51063/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/bqw5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/bqw70208/" title="å½Þp§†ä¹‹æœ€å¼ºç©¿äºŒä»£" target="_blank">å½Þp§†ä¹‹æœ€å¼ºç©¿äºŒä»£</a></li> <li><a href="/bqw26810/" title="无限制穿­‘Šå­£" target="_blank">无限制穿­‘Šå­£</a></li> <li><a href="/bqw69711/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> <li><a href="/bqw62726/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw21335/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> </ul></div> <div id="tb5-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/bqw73912/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/bqw79073/" title="我能看见¾léªŒå€? target="_blank">我能看见¾léªŒå€?/a></li> <li><a href="/bqw63995/" title="黑夜˜q›åŒ–" target="_blank">黑夜˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/bqw51063/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/bqw81416/" title="诸天武神è·? target="_blank">诸天武神è·?/a></li> <li><a href="/bqw65628/" title="ž®å…µä¼ å¥‡" target="_blank">ž®å…µä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw21335/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><a href="/bqw44118/" title="法师¾|? target="_blank">法师¾|?/a></li> <li><a href="/bqw62726/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw47651/" title="­‘…神建模å¸? target="_blank">­‘…神建模å¸?/a></li> <li><a href="/bqw78957/" title="诸天玩家在线" target="_blank">诸天玩家在线</a></li> <li><a href="/bqw79885/" title="我在地狱中诞ç”? target="_blank">我在地狱中诞ç”?/a></li> <li><a href="/bqw71471/" title="青囊ž®¸è¡£" target="_blank">青囊ž®¸è¡£</a></li> <li><a href="/bqw4463/" title="¾|‘游之三国无å? target="_blank">¾|‘游之三国无å?/a></li> <li><a href="/bqw35488/" title="大汉¿U‘技帝国" target="_blank">大汉¿U‘技帝国</a></li> <li><a href="/bqw70772/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/bqw69711/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> <li><a href="/bqw7757/" title="òqÀLƒ³ä¸–界大穿­‘? target="_blank">òqÀLƒ³ä¸–界大穿­‘?/a></li> <li><a href="/bqw80169/" title="最强非人类" target="_blank">最强非人类</a></li> </ul> </div> <div id="tb5-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw73912/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/bqw4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/bqw79073/" title="我能看见¾léªŒå€? target="_blank">我能看见¾léªŒå€?/a></li> <li><a href="/bqw51063/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/bqw63995/" title="黑夜˜q›åŒ–" target="_blank">黑夜˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/bqw44118/" title="法师¾|? target="_blank">法师¾|?/a></li> <li><a href="/bqw65628/" title="ž®å…µä¼ å¥‡" target="_blank">ž®å…µä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw21335/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><a href="/bqw47651/" title="­‘…神建模å¸? target="_blank">­‘…神建模å¸?/a></li> <li><a href="/bqw81416/" title="诸天武神è·? target="_blank">诸天武神è·?/a></li> <li><a href="/bqw78957/" title="诸天玩家在线" target="_blank">诸天玩家在线</a></li> <li><a href="/bqw62726/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw71471/" title="青囊ž®¸è¡£" target="_blank">青囊ž®¸è¡£</a></li> <li><a href="/bqw4463/" title="¾|‘游之三国无å? target="_blank">¾|‘游之三国无å?/a></li> <li><a href="/bqw77467/" title="å½Þp§†ä¸–界当神æŽ? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界当神æŽ?/a></li> <li><a href="/bqw35488/" title="大汉¿U‘技帝国" target="_blank">大汉¿U‘技帝国</a></li> <li><a href="/bqw3325/" title="¾|‘游之逆天戒指" target="_blank">¾|‘游之逆天戒指</a></li> <li><a href="/bqw69711/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> <li><a href="/bqw79885/" title="我在地狱中诞ç”? target="_blank">我在地狱中诞ç”?/a></li> <li><a href="/bqw45399/" title="黑暗王è€? target="_blank">黑暗王è€?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/wangyouxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…­ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">¿U‘å‰ò灵异ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc6-1" onclick="ChangeDateTab('6','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc6-2" onclick="ChangeDateTab('6','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc6-3" onclick="ChangeDateTab('6','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb6-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw16786/" title="¾|‘游之纵横天ä¸? target="_blank">¾|‘游之纵横天ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw79909/" title="球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw12610/" title="氪无不胜" target="_blank">氪无不胜</a></li> <li><a href="/bqw30372/" title="不可名状的日记簿" target="_blank">不可名状的日记簿</a></li> <li><a href="/bqw802/" title="万界登陆" target="_blank">万界登陆</a></li> <li><a href="/bqw7401/" title="落地一æŠ?8K" target="_blank">落地一æŠ?8K</a></li> <li><a href="/bqw4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw73090/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw20873/" title="壹号å? target="_blank">壹号å?/a></li> <li><a href="/bqw65772/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/bqw6833/" title="内线为王" target="_blank">内线为王</a></li> <li><a href="/bqw63702/" title="艾泽拉斯æ­ÖMº¡è½¨è¿¹" target="_blank">艾泽拉斯æ­ÖMº¡è½¨è¿¹</a></li> <li><a href="/bqw56523/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/bqw65192/" title="¾|‘游乑֝¤æ— æž" target="_blank">¾|‘游乑֝¤æ— æž</a></li> <li><a href="/bqw181/" title="­‘³çƒçš‡å¸" target="_blank">­‘³çƒçš‡å¸</a></li> <li><a href="/bqw55664/" title="英雄联盟之无敌抽奖系¾l? target="_blank">英雄联盟之无敌抽奖系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw35245/" title="¾|‘游之巅峰帝çš? target="_blank">¾|‘游之巅峰帝çš?/a></li> <li><a href="/bqw37565/" title="¾|‘游之锦衣卫" target="_blank">¾|‘游之锦衣卫</a></li> <li><a href="/bqw79556/" title="联盟之䄦å…늳»¾l? target="_blank">联盟之䄦å…늳»¾l?/a></li> </ul></div> <div id="tb6-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79909/" title="球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw64063/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><a href="/bqw37565/" title="¾|‘游之锦衣卫" target="_blank">¾|‘游之锦衣卫</a></li> <li><a href="/bqw56523/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/bqw44342/" title="从荒岛开始争éœ? target="_blank">从荒岛开始争éœ?/a></li> <li><a href="/bqw46114/" title="¾|‘游大相å¸? target="_blank">¾|‘游大相å¸?/a></li> <li><a href="/bqw59737/" title="无限气运ä¸Õd®°" target="_blank">无限气运ä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/bqw78966/" title="全球无限战场" target="_blank">全球无限战场</a></li> <li><a href="/bqw79556/" title="联盟之䄦å…늳»¾l? target="_blank">联盟之䄦å…늳»¾l?/a></li> <li><a href="/bqw65772/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/bqw70669/" title="­‘›_›å¤§èµ¢å®? target="_blank">­‘›_›å¤§èµ¢å®?/a></li> <li><a href="/bqw73090/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw811/" title="法爷的英雄联ç›? target="_blank">法爷的英雄联ç›?/a></li> <li><a href="/bqw101803/" title="我是武球çŽ? target="_blank">我是武球çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw102534/" title="NBA冠军掠夺è€? target="_blank">NBA冠军掠夺è€?/a></li> <li><a href="/bqw87064/" title="再见½‹®çƒåQŒå†è§æ›¼å·? target="_blank">再见½‹®çƒåQŒå†è§æ›¼å·?/a></li> <li><a href="/bqw59220/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/bqw86262/" title="一球成名之我是王少" target="_blank">一球成名之我是王少</a></li> <li><a href="/bqw86822/" title="温柔ž®å­" target="_blank">温柔ž®å­</a></li> </ul></div> <div id="tb6-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79909/" title="球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw73090/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw46114/" title="¾|‘游大相å¸? target="_blank">¾|‘游大相å¸?/a></li> <li><a href="/bqw78966/" title="全球无限战场" target="_blank">全球无限战场</a></li> <li><a href="/bqw74008/" title="黄庭道主" target="_blank">黄庭道主</a></li> <li><a href="/bqw64063/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><a href="/bqw56523/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/bqw65772/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/bqw37565/" title="¾|‘游之锦衣卫" target="_blank">¾|‘游之锦衣卫</a></li> <li><a href="/bqw44342/" title="从荒岛开始争éœ? target="_blank">从荒岛开始争éœ?/a></li> <li><a href="/bqw59737/" title="无限气运ä¸Õd®°" target="_blank">无限气运ä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/bqw7401/" title="落地一æŠ?8K" target="_blank">落地一æŠ?8K</a></li> <li><a href="/bqw63702/" title="艾泽拉斯æ­ÖMº¡è½¨è¿¹" target="_blank">艾泽拉斯æ­ÖMº¡è½¨è¿¹</a></li> <li><a href="/bqw59220/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/bqw67610/" title="½Iºé—´ä¹‹å½ªæ‚æŽŒå®¶å†œå¥? target="_blank">½Iºé—´ä¹‹å½ªæ‚æŽŒå®¶å†œå¥?/a></li> <li><a href="/bqw4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw101357/" title="我有一座末日城" target="_blank">我有一座末日城</a></li> <li><a href="/bqw5586/" title="½‹®å›ç´«é”‹" target="_blank">½‹®å›ç´«é”‹</a></li> <li><a href="/bqw70669/" title="­‘›_›å¤§èµ¢å®? target="_blank">­‘›_›å¤§èµ¢å®?/a></li> </ul></div> <span><a href="/kehuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸ƒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">全本ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc11-1" onclick="ChangeDateTab(11,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc11-2" onclick="ChangeDateTab(11,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc11-3" onclick="ChangeDateTab(11,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb11-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79086/" title="凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å? target="_blank">凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å?/a></li> </ul></div> <div id="tb11-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79086/" title="凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å? target="_blank">凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å?/a></li> </ul> </div> <div id="tb11-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79086/" title="凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å? target="_blank">凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å?/a></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…«ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">所有小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc12-1" onclick="ChangeDateTab(12,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc12-2" onclick="ChangeDateTab(12,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc12-3" onclick="ChangeDateTab(12,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb12-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw51832/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw63695/" title="å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ? target="_blank">å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/bqw55408/" title="‹zªè’之妖皇逆天" target="_blank">‹zªè’之妖皇逆天</a></li> <li><a href="/bqw62564/" title="æîC¼¼å¯’光遇骄é˜? target="_blank">æîC¼¼å¯’光遇骄é˜?/a></li> <li><a href="/bqw62913/" title="重生七零有宝å¦? target="_blank">重生七零有宝å¦?/a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw10258/" title="å…늎‹ä¼ å¥‡" target="_blank">å…늎‹ä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw62907/" title="å¿«ç©¿åQšå¾å„¿èŽ«æ–? target="_blank">å¿«ç©¿åQšå¾å„¿èŽ«æ–?/a></li> <li><a href="/bqw43791/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw63199/" title="¼œžçñ”工业ä¸? target="_blank">¼œžçñ”工业ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw10793/" title="重生家中å®? target="_blank">重生家中å®?/a></li> <li><a href="/bqw40319/" title="八零军嫂有点è‹? target="_blank">八零军嫂有点è‹?/a></li> <li><a href="/bqw70359/" title="重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗" target="_blank">重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗</a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw71949/" title="回到地球当神‹‚? target="_blank">回到地球当神‹‚?/a></li> </ul></div> <div id="tb12-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw81165/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/bqw63695/" title="å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ? target="_blank">å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/bqw43604/" title="邪王嗜宠åQšé¬¼åŒÈ‹‚å¦? target="_blank">邪王嗜宠åQšé¬¼åŒÈ‹‚å¦?/a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw77389/" title="重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG" target="_blank">重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG</a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw79800/" title="嫁纨¾l? target="_blank">嫁纨¾l?/a></li> <li><a href="/bqw79013/" title="漫威世界的替íw«ä‹Éè€? target="_blank">漫威世界的替íw«ä‹Éè€?/a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81212/" title="跟乔çˆäh’’个娇" target="_blank">跟乔çˆäh’’个娇</a></li> <li><a href="/bqw78897/" title="八零¼œžåŒ»ž®åª³å¦? target="_blank">八零¼œžåŒ»ž®åª³å¦?/a></li> <li><a href="/bqw78487/" title="¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼" target="_blank">¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼</a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw80183/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/bqw62623/" title="伪装学渣" target="_blank">伪装学渣</a></li> <li><a href="/bqw72268/" title="总裁爹地宠上å¤? target="_blank">总裁爹地宠上å¤?/a></li> <li><a href="/bqw70359/" title="重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗" target="_blank">重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗</a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw81409/" title="世界很大我只çˆ×ƒ½ " target="_blank">世界很大我只çˆ×ƒ½ </a></li> </ul></div> <div id="tb12-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw81165/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/bqw63695/" title="å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ? target="_blank">å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw43604/" title="邪王嗜宠åQšé¬¼åŒÈ‹‚å¦? target="_blank">邪王嗜宠åQšé¬¼åŒÈ‹‚å¦?/a></li> <li><a href="/bqw77389/" title="重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG" target="_blank">重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG</a></li> <li><a href="/bqw78897/" title="八零¼œžåŒ»ž®åª³å¦? target="_blank">八零¼œžåŒ»ž®åª³å¦?/a></li> <li><a href="/bqw78487/" title="¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼" target="_blank">¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼</a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw79800/" title="嫁纨¾l? target="_blank">嫁纨¾l?/a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw80183/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/bqw70359/" title="重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗" target="_blank">重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗</a></li> <li><a href="/bqw79013/" title="漫威世界的替íw«ä‹Éè€? target="_blank">漫威世界的替íw«ä‹Éè€?/a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw73912/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw72268/" title="总裁爹地宠上å¤? target="_blank">总裁爹地宠上å¤?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> </ul></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="footer"> <div class="footer_link"></div> <div class="footer_cont"> <script>footer();</script> </div> </div> </div> <a href="http://www.kbkajf.live/"><span class="STYLE1">¿ìÀÖ8¿ª½±½á¹û</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>